Na vele jaren als (senior) inkoopadviseur voor diverse overheidsinstanties te hebben gewerkt ben ik in 2012  mijn eigen onderneming gestart. Ik verricht de werkzaamheden voor mijn onderneming in deeltijd, naast mijn huidige functie als senior inkoper bij de Rijksoverheid. Ik stel mijn vakkennis en expertise graag ter beschikking aan aanbestedende diensten.

Ik heb hiertoe besloten omdat ik merkte dat het voor  aanbestedende diensten niet altijd eenvoudig is om het aanbesteding proces professioneel te doorlopen.  Er zijn vele functionarissen bij een dergelijk proces betrokken en een kundige projectleider is niet altijd voorhanden.  Daarnaast is de  omgeving van inkoop continue aan veranderende richtlijnen en beleidskaders onderhevig en een gebrek aan expertise kan dan het gevolg zijn.

Met de komst van de nieuwe aanbestedingswet (AW 2012)  en de te verwachten  wijzigingen hierop (april 2016) zijn aanbestedingen nu wel eenvoudiger geworden, maar het blijft een lastig proces. Medewerkers hebben niet altijd voldoende kennis van de aanbestedingswet- en regelgeving. Het gehele aanbestedingsproces wordt vaak als complex en tijdrovend ervaren en de administratieve last rondom het aanbestedingsproces is groot. U kunt te maken krijgen met een gebrek aan personele capaciteit.

Mijn ervaringen bij diverse aanbestedende diensten geven juist die specifieke meerwaarde die ik graag wil inzetten om uw organisatie te begeleiden bij de (Europese) aanbestedingen.

Als zelfstandige wil ik mijn professionaliteit en deskundigheid graag delen met inkopers, managers en beleidsmedewerkers van andere overheidsorganisaties.

Neemt u gerust contact met me op voor  nadere informatie of een afspraak.

 

Leurink Inkoopadvies doneert aan:

Weeshuis Nepal
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.