Leurink inkoopadvies richt zich op Aanbestedende diensten en begeleidt voor hen het Europese aanbestedingsproces.

De werkwijze is hierbij als volgt:

  • In overleg met de interne budgethouder maak ik een analyse van de in te kopen producten en/of diensten. We brengen de huidige situatie in beeld, kijken naar de omvang in euro’s en bepalen wat het uiteindelijke resultaat van de aanbesteding moet gaan zijn. Ik houd rekening met de door u gestelde beleidskaders als duurzaamheid, beleid ten aanzien van het MKB en social return. Onderzoek naar de situatie op de markt -waarbij ik kijk naar de potentiële aanbieders, hun marktaandeel en de onderlinge verhoudingen- wordt uitgevoerd. Wat zijn trends, ontwikkelingen en innovaties die voor uw organisatie van belang kunnen zijn? We gaan op zoek naar kansen voor uw organisatie maar brengen ook de risico’s in beeld. We bekijken hoe we deze risico’s tot een minimum kunnen beperken. Tot slot bepalen we de voor uw situatie beste aanbestedingsstrategie.
  • Tezamen met een multifunctioneel team bestaande uit deskundigen en belanghebbenden van uw organisatie wordt een specificatie van de opdracht opgesteld. De kwalitatieve eisen en wensen van uw organisatie vertaal ik naar selectie- en gunningscriteria. Deze zullen volledig aan de richtlijnen van de Nieuwe aanbestedingswet voldoen.
  • Het uiteindelijke resultaat zal een compleet aanbestedingsdocument zijn. Na publicatie zal de procedure voor de aanbesteding worden uitgevoerd conform de in Nederland toegepaste aanbestedingsregelgeving. Dit resulteert in een overeenkomst welke wordt gesloten met de inschrijver die heeft aangetoond de beste prestatie te kunnen leveren.
  • Desgewenst kan ik u adviseren over het inrichten van uw leveranciers- en contractmanagement. In overleg kan kennis worden overgedragen aan medewerkers van uw organisatie.